บริการทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าอเมริกา (America Visa)

รับทำวีซ่าอเมริกาทุกประเภท ราคา 5,000 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าอเมริกา (America Visa) ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ บริการยื่นวีซ่าอเมริกาของเรานั้นเป็นบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การช่วยตรวจสอบเอกสารวีซ่าให้ถูกต้อง และครบถ้วน แปลเอกสาร กรอกแบบฟอร์มสถานทูต จองคิวเพื่อยื่นวีซ่า และมีพนักงานดูแลช่วยเหลือลูกค้าในวันสแกนนิ้ว เพื่อให้การสมัครขอวีซ่าประเทศอเมริกาของท่าน เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และสะดวกสบายที่สุด จากทีมงานมืออาชีพด้านการขอวีซ่าอเมริกา

หากท่านกำลังต้องการเดินทางไปประเทศอเมริกา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสร้างความสะดวกสบาย ลดทอนปัญหา เรื่องการเดินเอกสารของวีซ่าอเมริกา ไว้ใจเรา Move-On visa รับทำวีซ่าอเมริกา

เป็นที่ทราบกันว่าการขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาเป็นเรื่องยุ่งยาก เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านผ่อนคลายและสบายใจมากขึ้น เรารับทำวีซ่าอเมริกาโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เราจะคอยสนับสนุนท่านอย่างใกล้ชิด ด้วยความจริงใจ

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าอเมริกา

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำวีซ่าอเมริกา

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน หรือครอบ ช่วงเวลา ที่ขอวีซ่า (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

 2. หลักฐานการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ

 3. สมุดบัญชีเล่มจริง ที่ระบุรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank statement) เพื่อใช้ยืนยันว่ามีเงินพอเพียงสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางครั้งนี้ (เป็นภาษาอังกฤษ)

 4. (ถ้ามี) ถูกเชิญให้ไปเยี่ยมญาติ เพื่อน ครอบครัวเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เชิญ

 5. (ถ้ามี) หนังสือเชิญจากบริษัทที่อเมริกา เพื่อประกอบการขอยื่นวีซ่าอเมริกา

 6. รูปถ่ายสี 1 รูป พร้อมไฟล์รูป JPEG โดยกำหนดให้รูปถ่ายจะต้องมีพื้นหลังสีขาว ไม่มีเงา ไม่สวมแว่นตา เปิดใบหน้าชัดเจน ไม่สวมเครื่องแต่งกายปกปิดใบหน้า ขนาด 2×2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. โดยเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน

 7. *** รูปที่ใช้อัปโหลดในแบบฟอร์ม DS-160 จะต้องเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Size) ไฟล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 x 600 px แต่ไม่เกิน 1200 x 1200 px
สถานที่ในประเทศอเมริกา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าอเมริกา

 • วีซ่าอเมริกาเน้นสัมภาษณ์เป็นหลัก อย่างไรก็ตามผู้ขอวีซ่าควรจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถยืนยันเจตนาในการเดินทาง ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าสัมภาษณ์ด้วย
 • สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ผู้ขอจะทราบผลทันทีหลังจากการสัมภาษณ์ ในกรณีที่ “ไม่ผ่าน” สถานทูตจะคืนพาสปอร์ตให้ แต่ถ้า “ผ่าน” สถานทูตจะเก็บเล่มพาสปอร์ตไว้ทำการส่งคืนทางไปรษณีย์ในภายหลัง
 • ค่าวีซ่าอเมริกา 185 USD (7,030 บาท)
 • วีซ่าอเมริกา B1 วีซ่าธุรกิจ เช่น เจรจาสัญญา, สัมมนา หรืออบรมด้านต่าง ๆ เป็นต้น
 • วีซ่าอเมริกา B2 วีซ่าท่องเที่ยว และเยี่ยมเยือน เป็นต้น

การเตรียมตัวในวันสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกา

 • ซอง ถุง กระเป๋า ใส่เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอเมริกา จะต้องเป็นแบบใสเท่านั้น
 • ต้องมีหลักฐานแสดงการเป็นผู้สมัครนัดสัมภาษณ์เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าสถานทูตได้
 • กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าต่าง ๆ ที่ มีขนาดใหญ่ นำเข้าไปในสถานทูตไม่ได้
 • ห้ามนำ บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค เข้าไปในสถานทูต
 • โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต Power Bank กล้องถ่ายรูป วัตถุมีคมทุกชนิด ที่สามารถเป็นอาวุธได้ ไม่สามารถนำเข้าสถานทูตได้
 • รับฝากสิ่งของ รับเฉพาะโทรศัพท์มือถือ แค่เพียง 1 เครื่องเท่านั้น สิ่งของอื่น ๆ ไม่รับฝาก
 • สถานทูตอเมริกาไม่มีที่จอดรถให้บริการ

ทำวีซ่าอเมริกากับเราดีอย่างไร

มูฟออน วีซ่า รับทำวีซ่าอเมริกา แบบครบวงจร ทำให้คุณสามารถเดินทางไปอเมริกาได้อย่างราบรื่น เพราะทีมงานทำวีซ่าอเมริกาจะรับหน้าที่จัดการทำวีซ่าอเมริกาให้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ด้วยบริการ รับทำวีซ่าอเมริกา บริการด้วยใจ ปรึกษาได้ทุกเวลา ไว้ใจให้ทีมงาน Move-On Visa จัดการกรอกคำร้องขอวีซ่าอเมริกา แปลเอกสาร จองคิวยื่นเอกสาร ได้ที่ LINE : @moveonvisa เราสัญญาว่าจะให้บริการอย่างเต็มความสามารถและจัดทำคำร้องขอวีซ่าอเมริกาออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุด