รับทำวีซ่าเยอรมัน (German Visa)

บริการทำวีซ่าเยอรมัน ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าเยอรมัน ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าเยอรมัน (German Visa) ไม่ว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปประเทศเยอรมันของคุณคือ ท่องเที่ยว เรียนต่อ ดูงาน ประชุมสัมมนาธุรกิจ หรือเยี่ยมแฟน เยี่ยมญาติ เราสามารถทำวีซ่าเยอรมันให้ได้ เนื่องจากเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง สามารถให้ทำแนะนำและบอกวิธีจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการขอวีซ่าเยอรมัน เจ้าที่จะช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร ช่วยทำคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน พร้อมนัดวันยืนยันตัวตนให้กับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเยอรมัน นอกจากนี้ท่านยังไม่ต้องกังวลในวันนัดยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนที่สถานทูตเยอรมัน เพราะมูฟออน วีซ่า จะส่งเจ้าหน้าที่คอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำช่วยเหลือได้ตามที่ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องการ

เดินทางไปประเทศเยอรมันอย่างสบายใจ หมดปัญหา ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอวีซ่าเยอรมัน เพราะมีทีมงานมูฟออน วีซ่า จัดการให้ สะดวกสบาย ราคาถูก ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี สามารถให้คำปรึกษาได้ 24 ชั่วโมง…คุ้มสุดฯ  ทำวีซ่าเยอรมัน ต้องที่มูฟออน วีซ่า เท่านั้น บริการของเราครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาและวางแผนการขอวีซ่าเยอรมัน หากคุณเคยขอวีซ่าเยอรมันไม่ผ่านมาก่อน ลองปรึกษาเรา รับทำวีซ่าเยอรมันโดยทีมงาน Move-On Visa ทำด่วนได้ครอบคลุมวีซ่าเยอรมันทั้งระบบครบวงจร

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าเยอรมัน รับทำวีซ่าเยอรมัน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าเยอรมัน

 1. เอกสารคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หลักฐานการทำงานฉบับจริงพร้อมสำเนา (ภาษาอังกฤษ)
  • จดหมายรับรองการทำงาน ออกโดยบริษัทต้นสังกัด
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อยื่นยันการเป็นเจ้าของธุรกิจ
  • จดหมายรับรอง ออกโดยสถาบันการศึกษา  
 3. รายงานการเงิน และบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกโดยธนาคาร
 4. ภาพถ่ายสี ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. (ฉากหลังสีขาว) จำนวน 2 ใบ
 5. หลักฐานการจองที่พัก + ใบจองตั๋วเครื่องบินในประเทศเยอรมัน ฉบับจริง
 6. กรมธรรม์สุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ วงเงิน 1,500,000 บาทขึ้นไป
 7. พาสปอร์ต มีอายุใช้ได้เหลือ อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 8. ผู้ปกครองตามกฎหมายต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปประเทศเยอรมัน กรณีผู้ขอวีซ่าเยอรมันที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 9. หนังสือเชิญให้เข้าร่วมงาน ประชุม สัมมนาจากบริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศเยอรมัน (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
ภาพประเทศเยอรมัน

ข้อควรรู้ก่อนยื่นขอวีซ่าเยอรมัน

 • วีซ่าเยอรมันสามารถยื่นขอก่อนเดินทางได้ไม่เกิน 180 วัน
 • ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าลิทัวเนีย สามารถยื่นได้ที่ สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย
 • ระยะเวลาดำเนินการอนุมัติวีซ่าเยอรมันประมาณ 15 วันทำการ
 • ผู้ขอวีซ่าต้องมายืนยัน และสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าเยอรมันได้เช่นกัน

แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02-287-9000
Website: bangkok.diplo.de
เวลาทำการแผนกวีซ่า จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น.

ทำวีซ่าเยอรมันกับเราดีอย่างไร

ประเทศเยอรมัน เป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวของนักเดินทาง แต่จะทำเรื่อง ขอวีซ่าเยอรมัน นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องมีการวางแผนกการเดินทาง การเตรียมเอกสารที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และอื่น ๆ ซึ่งหากมีผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ ทำวีซ่าเยอรมัน การดำเนินการก็ง่ายขึ้นมาก ดังนั้น “มูฟออน วีซ่า” จึงมีบริการ รับทำวีซ่าเยอรมัน เพื่อช่วยลดขั้นตอนที่ปวดหัวให้กับผู้เดินทาง และยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะ “ผ่าน” วีซ่าเยอรมัน อีกด้วย จากประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ที่ทีมงานของเรามีโอกาสช่วยให้ผู้ขอวีซ่าได้เดินทางไปประเทศเยอรมัน เรามีความมั่นใจว่า สามารถช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับ ยื่นวีซ่าเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าท่านต้องการเดินทางไปพักผ่อนบ้านญาติ เพื่อน หรือ ครอบครัว รวมไปถึงไปท่องเที่ยว ฯลฯ ทางทีมงานของเราก็พร้อมให้คำปรึกษาที่ดีและจัดการเขียนคำร้องได้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง พร้อมแนะนำเอกสารที่ต้องใช้ประกอบคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน มากไปกว่านั้นเรายังกดนัดจองคิวแสดงตัวให้ และตอบทุกข้อสงสัย ตลอดการดำเนินการ