รับทำวีซ่าอินเดีย (India Visa)

รับทำวีซ่าอินเดีย ราคา 1,000 บาท

รับทำวีซ่าอินเดีย (India Visa) ทุกประเภทด้วยบริการแบบครบวงจร จากทีมงานมืออาชีพ ชำนาญในการขอวีซ่าอินเดีย ตั้งแต่วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ

เพื่อช่วยแบ่งเบาทำให้การทำวีซ่าอินเดียของท่านสะดวกและรวดเร็ว เรามีทีมงานให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่ยื่น พร้อมช่วยกรอกแบบฟอร์ม จองคิว และตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอินเดีย นอกจากนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามดูแล ณ วันที่ยื่นเอกสารที่สถานทูต เพื่อให้ผู้ยื่นขอวีซ่าอินเดียมั่นใจได้ว่าการยื่นขอสมัครวีซ่าประเทศอินเดียของท่าน เป็นไปอย่างราบรื่น และสะดวกสบายที่สุด จากทีม

การเดินทางไปประเทศอินเดียจะง่ายขึ้น ด้วยการบริการจากทีมงานทำวีซ่าอินเดียของเรา บริการครบจบในที่เดียว ตั้งแต่ให้คำแนะนำ กรอกเอกสาร ยื่นวีซ่า รออนุมัติ เราช่วยดูแล ไว้ใจทีมงานมืออาชีพในการขอวีซ่าอินเดียได้แน่นอน

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

รับทำวีซ่าอินเดีย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าอินเดีย

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียให้ครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน โดยที่ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 2 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
4. รูปถ่ายแบบสี พื้นหลังขาว ไม่มีกรอบใด ๆ ขนาด 2 x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำหรับการยื่นขอวีซ่าธุรกิจประเทศอินเดีย จะต้องแนบจดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย และจดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางอย่างชัดเจน
6. ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง ประเทศไทย
• ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Thai Work Permit) พร้อมกับใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
• หากต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยว จะต้องแนบเอกสาร ใบจองโรงแรม และ ใบจองตั๋วเครื่องบิน
• หากต้องการขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องแนบรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมกับหนังสือจดทะเบียนบริษัท ของบริษัทที่เชิญ 
7. สำหรับเด็กจะต้องมีเอกสารเป็นสำเนาสูติบัตรเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก และ สำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองแนบเพิ่มเติมด้วย

ค่าธรรมเนียม วีซ่าอินเดีย แบบติดสติ๊กเกอร์วีซ่า

สำหรับหนังสือเดินทางไทย

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)วีซ่าธุรกิจ (Business)
อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 3,424 บาทอายุวีซ่า 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 6,524 บาทอายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 6,524 บาทอายุวีซ่า 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 9,024 บาท

ค่าธรรมเนียมข้างต้น รวมค่าบริการของ สถานทูตและ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS แล้ว

 • ผู้เดินทางจะต้องไปทำการ สแกนลายนิ้วมือ
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถระบุอายุวีซ่าที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มได้ แต่การอนุมัติอายุวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของสถานทูตเท่านั้น
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า
สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่น ๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไปสำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่น ๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
3 – 5 วันทำการ6 – 8 วันทำการ

ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

ภาพประเทศอินเดีย

วีซ่าอินเดียออนไลน์

วีซ่าอินเดียออนไลน์ จะสามารถยื่นได้ผู้ยื่นขอวีซ่าอินเดียจะต้องทำการขอล่วงหน้าก่อน การเดินทาง อย่างน้อย 4 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีข้อกำหนดในการยื่นดังนี้

 • ผู้ยื่นของ E-Visa เป็นชาวต่างชาติที่ต้องการไปอินเดีย เพื่อการพักผ่อน การเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ รวมไปถึงการเดินทางเพื่อรักษาโรคระยะสั้น หรือ การไปเยี่ยมชมธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการ

เอกสารทำวีซ่าอินเดีย ออนไลน์

 • ไฟล์พาสปอร์ต (PDF) Minimum 10 KB / Maximum 300 KB (พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดือน) และต้องมีหน้าว่าอย่างน้อง 2 หน้า
 • ไฟล์รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 นิ้ว * 2 นิ้ว 1 รูป (ไฟล์ JPEG Minimum 10 KB / Maximum 1 MB)
 • สำหรับขอ e-Business Visa เพิ่ม ไฟล์นามบัตร นามบัตรต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 • ทำ E-Visa สามารถใช้ได้กับ สนามบิน 30 แห่ง และท่าเรือ 5 แห่ง ดังต่อไปนี้
  • สนามบิน Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Bhubaneshwar, Calicut, Chandigarh, Chennai, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa(Dabolim), Goa(Mopa), Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kannur, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Port Blair, Pune, Tiruchirapalli (หรือ Trichy), Trivandrum (หรือ Thiruvananthapuram), Varanasi & Vishakhapatnam·  ท่าเรือ Chennai, Cochin, Goa (Mormugao), Mumbai, Mangalore

การยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ ราคาแตกต่างกัน ตามสัญชาติ

 • E-Tourist Visa ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับบุคคลสัญชาติไทย (สัญชาติอื่นโปรดติดต่อเรา)
  • 30 Days e-TV = 10 USD (เข้า-ออกได้ 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน สำหรับเดินทางช่วงเมษายน-มิถุนายน)
  • 30 Days e-TV = 25 USD (เข้า-ออกได้ 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน สำหรับเดินทางช่วงกรกฎาคม-มีนาคม)
  • 1 Year e-TV = 40 USD (เข้า-ออกได้หลายครั้ง ภายใน 1 ปี ไม่จำกัดช่วงเวลาเดินทาง)
  • 5 Years e-TV = 80 USD (เข้า-ออกได้หลายครั้ง ภายใน 5 ปี ไม่จำกัดช่วงเวลาเดินทาง)
 • E-Business Visa
  • วีซ่ามีอายุ 365 วัน
  • Multiple Entry = 80 USD
 • E-Medical Visa = 80 USDo วีซ่ามีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย

เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ตึกโอเชี่ยนทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-258-0300-5
Website: embassyofindiabangkok.gov.in
Email: enquiries.bangkok@mea.gov.in

ทำวีซ่าอินเดียกับเราดีอย่างไร

บริษัทของเรา รับทำวีซ่าอินเดียแบบครบวงจร ให้การดูแลช่วยเหลือทุกขั้นตอน ตั้งแต่กรอกเอกสาร จนถึงการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำวีซ่าอินเดีย ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางไปประเทศอินเดียราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยบริการยื่นวีซ่าอินเดีย ของ Move-On Visa สามารถ ทำให้ท่านหมดกังวล และมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการทำวีซ่าอินเดีย จากทีมงานของเรา …ถ้าต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ทำธุรกิจ ดูงาน ประชุม ศึกษาต่อ หรือเยี่ยมญาติ ติดต่อมาที่ มูฟออน วีซ่า ทีมงานของเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง