รับทำวีซ่าแคนาดา (Canada Visa)

รับทำวีซ่าแคนาดา ราคา 4,500 บาท

รับทำวีซ่าแคนาดา (Canada Visa) รับยื่นวีซ่าแคนาดาทุกประเภท วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา วีซ่านักเรียน และวีซ่าอื่น ๆ ทุกประเภท บริการรวดเร็วโดยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำวีซ่าเข้าประเทศแคนาดาโดยเฉพาะ

ทีมงานเกี่ยวกับการขอเอกสารวีซ่าแคนาดาของเรามีประสบการณ์ช่วยลูกค้า และนักเดินทางในการขอวีซ่าเข้าประเทศแคนาดามากกว่า 15 ปี และยังมีประสบการณ์ในการขอวีซ่าของประเทศอื่น ๆ อีกมากมายท่านจึงไว้วางใจได้เลยว่า เอกสารการเดินทางไปยังประเทศแคนาดาของท่าน จะได้รับการดำเนินการอย่างเรียบร้อย – ต้องการหาบริษัท รับทำวีซ่าแคนาดา นึกถึงเรา Move-On visa

บริการยื่นวีซ่าแคนาดาของเรานั้นเป็นบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การช่วยตรวจสอบเอกสารวีซ่าให้ถูกต้อง และครบถ้วน การแปลเอกสาร กรอกแบบฟอร์มสถานทูต จองคิวเพื่อยื่นวีซ่า และมีพนักงานดูแลช่วยเหลือลูกค้าในวันยื่นเอกสาร เข้าเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometric) เพื่อให้การสมัครขอวีซ่าประเทศแคนาดาของท่าน เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และสะดวกสบายที่สุด จากทีมงานมืออาชีพด้านการขอวีซ่าแคนาดา

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

รับทำวีซ่าแคนาดา

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อทำวีซ่าแคนาดา

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และแบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัว
 2. หนังสือเดินทาง ที่ไม่หมดอายุก่อนวันเดินทางกลับประเทศไทย และหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายหน้าตรงแบบสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
  ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรณีใช้ไฟล์ภาพ JPEG อัปโหลดรูป ขนาด 800×800 px
 4. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรอง จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ทุกประเภท รายการเดินบัญชีที่ออกโดยธนาคาร เพื่อใช้ยืนยันว่ามีเงินพอเพียงสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทาง (เป็นภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการทำงาน
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็น ลูกจ้าง พนักงานบริษัทเอกชน และข้าราชการ จัดเตรียมหนังสือรับรองการทำงานที่มีข้อมูลตำแหน่งงาน เงินเดือน อายุงาน รวมไปถึงการอนุมัติวันหยุด วันลาต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าแคนาดาเป็นเจ้าของกิจการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว จัดเตรียมหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมสำเนา (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จัดเตรียมจดหมายรับรองการเป็นนักศึกษา และอนุมัติการหยุดเรียนจากสถาบันการศึกษา(เป็นภาษาอังกฤษ)
 6. ในกรณีที่เดินทางเพื่อไปทำธุรกิจ ผู้ขอจะต้องมีจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานที่แคนาดา
 7. แบบฟอร์มหนังสือ มอบอำนาจ ขอวีซ่าแคนาดา (กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ไป ยื่นด้วยตนเอง)
รูปประเทศแคนาดา

ข้อควรรู้ในการยื่นทำวีซ่าแคนาดา

 • ผู้เดินทางจำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา 100 CAD
 • ค่าเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometric fee) 85 CAD ต้องชำระ ผ่าน online ด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี
เดินทางลำพังหรือกับผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดา  มารดา หรือผู้ปกครองเดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง 
สำเนาสูติบัตรหนังสืออนุญาตเดินทางจากบิดามารดาสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาหนังสือรับรองการทำงาน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางหลักฐานการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำเนาสูติบัตรหนังสืออนุญาตเดินทางจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้ เดินทางด้วยสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วยในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หรือ มารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้แสดงเอกสาร ค.ร. 6 หรือ คำสั่งศาล ที่ระบุว่ามีสิทธิ์ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

ทำวีซ่าแคนาดากับเราดีอย่างไร

หากท่านกำลังมองหาบริษัทที่ รับทำวีซ่าแคนาดา ทางเรายินดีที่จะขออาสาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้การเดินทางไปยังแคนาดาของท่านสะดวกและราบรื่นขึ้น ด้วยบริการของเรา เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่แสนยุ่งยาก การจัดเตรียมเอกสารจำนวนมากมาย และการให้คำปรึกษาท่าน เพื่อช่วยให้ท่านมีโอกาสผ่านได้วีซ่าไปยังแคนาดาสูงที่สุดทางเราทีมงาน Move-On Visa ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือท่าน ทางเราสัญญาว่าจะบริการด้วยความตั้งใจ