รับทำวีซ่าจีน (Chinese Visa)

รับทำวีซ่าจีน (Chinese Visa) ประเภทธุรกิจ เราพร้อมช่วยจัดการเรื่องที่ยุ่งยาก เช่น การจัดเตรียมเอกสาร และเขียนคำร้องขอวีซ่าจีน แบบธุรกิจ ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ สามารถให้คำแนะนำ และตอบข้อสงสัยให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รับรองว่าลูกค้าคลายความกังวลเรื่อง ขอวีซ่าจีน ได้เลย และท่านจะมีเวลาสำหรับการจัดการเรื่องเดินทาง และวางแผนงานอื่น ๆ ได้มากขึ้น หากต้องการเดินทางไปประเทศจีน เพื่อทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ แบบเข้าออกครั้งเดียว หรือ แบบเข้าออก 2 ครั้ง ทีมงาน มูฟออน วีซ่า พร้อมให้บริการทุกรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า… ทำวีซ่าจีนธุรกิจ กับเรา รวดเร็ว ถูกใจ ประหยัดค่าใช้จ่ายแน่นอน

ทำวีซ่าจีน เพื่อเดินทางไปประเทศจีนให้สะดวก และง่ายกว่าเดิม ด้วยบริการทำวีซ่าจีนธุรกิจ สามารถทำเรื่องขอวีซ่าจีนด่วนได้ ด้วยบริการที่รวดเร็วทันใจ ไม่ต้องปวดหัวเรื่องเอกสาร หรือการประสานงานใด ๆ เพราะเจ้าหน้าของเรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเป็นระบบ รอบคอบ คอยติดตามสถานะขอวีซ่าจีน และรายงานลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา ทำให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการยื่นวีซ่าจีน กลับมาใช้บริการอีกครั้ง

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. คำร้องขอวีซ่าจีน แบบธุรกิจ 
 3. หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศจีน ต้องลงลายเซ็นพร้อมตราประทับในจดหมาย (แนบข้อมูลติดต่อ เบอร์โทร ของผู้ลงลายเซ็นในจดหมายเชิญ) 
 4. สำหรับเจ้าของธุรกิจ แนบใบจดทะเบียนการค้า
 5. หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ออกโดยบริษัทต้นสังกัดเท่านั้น
 6. รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ ขนาด 48×33มม. กว้างส่วนศีรษะ 15มม. ถึง 22มม. ความสูงส่วนศีรษะ 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู 2 รูป
 7. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก
 8. ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี 
  • สำเนาสูติบัตร 
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครอง : แนบหนังสือยินยอมให้เดินทางำปต่างประเทศกับผู้อื่น ออกโดยหน่วยงานราชการ
  • เดินทางกับพ่อ หรือแม่ : แนบหนังสือยินยอมการเดินทางจากพ่อและแม่ ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อม สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ และแม่
ภาพประเทศจีน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่า

 • ในการยื่นวีซ่าใช้คลิปหนีบหนีบรูปไว้ข้างหลังพาสปอร์ต ห้ามรูปเป็นรอยเด็ดขาด
 • ภาพถ่ายต้องสวมใส่เสื้อสุภาพ ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ทุกประเภท
 • ห้ามใส่เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ฯลฯ ถ่ายรูป
 • วีซ่าธุรกิจ เยี่ยมญาติ ผ่านแดน (transit) หากเคยสแกนลายนิ้วมือแล้ว ภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา และถือหนังสือเดินทางเล่มเดิม ไม่ต้องสแกนลายนิ้ว ในการยื่นขอวีซ่าครั้งต่อไป 
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และผู้ยื่นขอวีซ่าประเภททูต (Diplomatic visa) และ ประเภทราชการ (Official visa) ไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ
 • ชาวต่างชาติที่ไม่มี ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบถิ่นที่อยู่ระยะยาว ในประเทศไทย ต้องรอให้สถานทูตพิจารณา อย่างน้อย 1 เดือน

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

57 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-245-7044
Email: chinaemb_th@mfa.gov.cn
Website: th.china-embassy.org

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
โทร: 02-207-5888
Website: www.visaforchina.cn
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (หยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ). เวลา 9:00 น. – 15:00 น.

ทำวีซ่าจีนกับเราดีอย่างไร

รับทำวีซ่าจีน ประเภทธุรกิจ  ทั้งแบบเข้าออกครั้งเดียว และแบบเข้าออก 2 ครั้ง ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้สะดวกสบาย ด้วยบริการขอวีซ่าจีน ของมูฟออน วีซ่า เราดูแลลูกค้าแบบครบวงจร มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามเกี่ยวกับการขอวีซ่าจีนตลอดเวลา จัดการเรื่องเอกสารประกอบคำร้องทำวีซ่าจีนพร้อมตรวจสอบความถูกต้องและแปลเอกสารให้ อีกทั้งยังช่วยดูแลเรื่องการจองวันเข้ายื่นเอกสาร และอำนวยความสะดวกในวันสแกนนิ้ว หากลูกค้ายังไม่เคยยื่นขอวีซ่าจีนมาก่อน เรารับรองว่าลูกค้าจะต้องประทับใจในบริการยื่นขอวีซ่าจีน ของมูฟออน วีซ่า อย่างแน่นอน