รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม (Belgium Visa)

บริการทำวีซ่าเบลเยี่ยม ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม (Belgium Visa) เพื่อเดินทางท่องเที่ยว ทำงาน เยี่ยมเพื่อน ญาติ แฟน หรือเพื่อการศึกษา มูฟออน วีซ่า ให้บริการโดยทีมงานที่มีประสงการณ์ในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเบลเยี่ยมมาแล้วกว่า 15 ปี ทั้ง วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ และวีซ่าธุรกิจ ทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาว ทีมงานสามารถแนะนำได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยมของเราครบวงจร ช่วยดูแลตั้งแต่ต้นจบ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยมของท่านราบรื่นที่สุด หมดกังวลเรื่องการกรอกแบบฟอร์มคำร้อง การจองคิวกับสถานทูตฯ หรือแม้กระทั่งการแปลเอกสารที่ใช้ประกอบในการขอวีซ่าเบลเยี่ยม เพราะทีมงานของเราดูแลให้ครบทุกขั้นตอน

มูฟออน วีซ่า จะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการช่วยให้การเดินไปยังประเทศเบลเยี่ยมได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว เพราะความเป็นมืออาชีพของทีมงานทำให้บริการรับทำวีซ่าเบลเยี่ยมของเราสมบูรณ์ รวดเร็ว และราคาประหยัด

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าเบลเยี่ยม รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าเบลเยี่ยม

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น พื้นหลังสีขาว จำนวน 1 รูป (กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.)
 2. สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 3. ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงินอย่างต่ำ 30,000 ยูโร
 4. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุภายใน 90 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนา
 5. ลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อคำร้องขอวีซ่าเบลเยี่ยม และพิมพ์เอกสารฉบับสมบูรณ์ออกมาเพื่อนำส่ง
 6. หลักฐานยืนยันการเดินทาง เช่น ใบจองตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรม รวมไปถึงแผนการเดินทาง
 7. หลักฐานสถานะการทำงาน
  • หนังสือรับรองการทำงานออกโดยบริษัทต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (ภาษาอังกฤษ)
  • จดหมายรับรองการเป็นนักศึกษา จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 8. จดหมายเชิญ จากหน่วยงานใน ประเทศเบลเยี่ยม (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 9. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว แนบสูติบัตร พร้อมสำเนา และหนังสือยินยอมให้เดินทางจากผู้ปกครอง โดยอำเภอเป็นผู้รับรอง โดยเอกสารดังกล่าวต้องออกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
ภาพประเทศเบลเยี่ยม

ข้อควรรู้ก่อนยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นคำร้องก่อนการเดินทางได้ไม่เกิน 180 วัน
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าเบลเยี่ยมได้เช่นกัน

เกี่ยวกับแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต เบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย

ชั้น 16 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
Tel: 02-108-1800–4 (แผนกกงสุล)
การเดินทาง เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 1

ทำวีซ่าเบลเยี่ยมกับเราดีอย่างไร

ทำวีซ่าเบลเยี่ยม กับ มูฟออน วีซ่า ทั้งประหยัดเวลา และประหยัดเงินในกระเป๋า เพราะเราใส่ใจตรวจสอบ และจัดการทุกขั้นตอนให้ครบ ตั้งแต่การเลือกประเภทฟอร์ม การกรอกฟอร์ม แปลหนังสือแนบ จองคิวแสดงตัว การไกด์คำถามและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีการเรียกสัมภาษณ์ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ยาวนานของเรา ทำให้ทราบหลักเกณฑ์การพิจารณา การเตรียมหนังสือต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเภทของวีซ่า นอกจากบริการรับทำวีซ่าเบลเยี่ยมของเราจะช่วยตัดความกังวลเรื่องการขอทำวีซ่าเบลเยี่ยมได้แล้ว เจ้าหน้าทุกคนที่ส่งมาดูแลลูกค้า จะคอยติดตามเอกสาร ประสานงานแปล ตรวจสอบความถูกต้อง ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าตลอดเวลา เพื่อให้คุณไม่พลาดการเดินทางครั้งสำคัญ