รับทำวีซ่าโครเอเชีย (Croatia visa)

บริการทำวีซ่าโครเอเชีย ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าโครเอเชีย ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าโครเอเชีย (Croatia visa) กับบริการที่สะดวก สบาย กับมูฟออน วีซ่า ทีมงานของเรารับทำวีซ่าโครเอเชียทุกประเภท ทั้งวีซ่าโครเอเชีย สำหรับท่องเที่ยว เรียนต่อ ดูงาน หรือเยี่ยมญาติ เรามีทีมงานพร้อมตอบข้อสงสัย ให้คำปรึกษาตลอดขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าโครเอเชีย

ด้วยประสบการณ์ที่เราทำวีซ่ากว่า 40 ประเทศทั่วโลก เราจึงสามารถให้บริการแบบ one stop service ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจันถึงขั้นตอนของการได้รับวีซ่า โดยเราจะให้ทีมงานประสานงานกรอกข้อมูลคำร้องขอวีซ่าโครเอเชีย พร้อมเช็กความถูกต้องของเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าโครเอเชีย นอกจากนี้เรายังให้บริการทำนัดสำหรับยื่นคำร้องทำวีซ่าโครเอเชียให้ด้วย ท่านจึงมั่นใจในมาตรฐานการบริการที่ครบวงจรของเราได้ รับรองว่าบริการยื่นขอวีซ่าโครเอเชียของเราจะทำให้ท่านได้รับวีซ่าอย่างรวดเร็ว สบาย และง่ายกว่าที่เคย

ทีมงานมูฟออน วีซ่า พร้อมอำนวยความสะดวก ประสานงาน เรียบเรียงเอกสาร แปลเอกสารเพื่อประกอบการทำวีซ่าโครเอเชียให้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยดำเนินการนัดหมายยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้อย่างรวดเร็ว ทำวีซ่าโครเอเชีย … ถ้าคุณกำลังจะเดินทางไปประเทศโครเอเชีย ให้เราจัดการเรื่อง ทำวีซ่าโครเอเชีย ให้คุณ โทรเลย 099-2136150

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าโครเอเชีย รับทำวีซ่าโครเอเชีย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่โครเอเชีย

 1. กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าโครเอเชีย ในระบบ พร้อมพิมพ์ออกมาเพื่อยื่นเอกสารที่สถานทูต
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาวขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป
 4. ประกันการเดินทางวงเงินคุ้มครองมากกว่า 1.5 ล้านบาท
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก พร้อมแผนการเดินทาง
 6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน เช่น รายงานการเดินบัญชี สมุดบัญชี ฯลฯ
 7. หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ หนังสือเชิญจากบริษัทที่โครเอเชีย แบบฟอร์มที่มีตราประทับ จากกระทรวงการต่างประเทศ หรือ จดหมายเชิญจากญาติ เพื่อน ที่อาศัยในประเทศโครเอเชีย ที่มีตราประทับ จากหน่วยงานท้องถิ่น
ภาพประเทศโครเอเชีย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าโครเอเชีย

 • เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สามารถยื่นขอวีซ่าโครเอเชียได้ที่สถานทูตฮังการี ประจำประเทศไทย
 • เวลาดำเนินการ ประมาณ 15-30 วันทำการ
 • โครเอเชียเป็นประเทศ สมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) แต่ยังไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเรามีวีซ่าเชงเก้นสามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศใด ประเทศหนึ่งที่ออกวีซ่ามาแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าโครเอเชียได้เช่นกัน
 • วีซาเชงเก้น ที่เข้าออกได้ หลายครั้ง (two or multiple entries) และยังไม่หมดอายุ สามารถใช้เดินทางเข้าโครเอเชียได้ โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าประเทศโครเอเชียก็ได้
 • กรณีไปพักบ้านญาติ/เพื่อน/แฟน จะต้องมีจดหมายรับรอง (Letter of Guarantee) ฉบับจริง มาแสดงในวันที่ยื่นวีซ่าด้วย
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าโครเอเชียได้เช่นกัน

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฮังการี ประจำประเทศไทย

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 (ห้องเลขที่ 1401, 1411-1412) 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กทม 10330
Tel: 02-118-9600 กรณีฉุกเฉิน: 081-875-4610
Email: mission.bgk@mfa.gov.hu
Website: www.mfa.gov.hu
แผนกกงสุลเปิด จันทร์, พุธ และศุกร์ เวลา 9:00 น. – 13:00 น.

ทำวีซ่าโครเอเชียกับเราดีอย่างไร

ขอวีซ่าโครเอเชีย ด้วยตนเองอาจจะมีความวุ่นวาย และซับซ้อนในเรื่องการเตรียมเอกสาร และการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลใจ และมีโอกาสไม่ผ่านวีซ่าได้ แต่จะหมดห่วงและคลายกังวลได้เลย เมื่อมูฟออน วีซ่า มีบริการรับยื่นวีซ่า ที่จะคอยช่วยลูกค้าดำเนินการเรื่องกรอกคำร้องขอวีซ่าโครเอเชียให้ทุกเคส และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้อย่างละเอียด พร้อมกดนัดจองคิวยื่นเอกสารทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการขอวีซ่าโครเอเชียเกิดความสะดวกสบาย และรับวีซ่าโครเอเชีย อย่างรวดเร็วที่สุด