รับทำวีซ่าเข้าประเทศเช็ก (Czech Republic Visa)

บริการทำวีซ่าเช็ก ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าเช็ก ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าประเทศเช็ก วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติสาธารณรัฐเช็ก และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ ทุกประเภท มูฟออน วีซ่า ให้บริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเช็ก (Czech Republic Visa) โดยทีมงานทำวีซ่ามืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเอกสาร แม่นยำในขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าประเทศเช็ก สามารถให้ทำแนะนำในการยื่นขอวีซ่าสาธารณรัฐเช็กได้ทุกขั้นตอน  

มากกว่าการยื่นขอวีซ่าเข้าสาธารณรัฐเช็ก มูฟออน วีซ่า ยังให้บริการแบบครบวงจร ช่วยแปลเอกสารประกอบการทำวีซ่าประเทศเช็ค กดจองวันยื่นเอกสาร ประสานงานขอเอกสาร หรือให้คำแนะนำในการออกหนังสือแต่ละประเภท ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบแต่ละฉบับ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าเจ้าประเทศเช็กของท่าน เป็นไปตามขั้นตอน รวดเร็ว ไม่มีสะดุด หรือติดปัญหาให้กังวลใจใด ๆ

การเดินทางไปสาธารณรัฐเช็ก จะง่าย สะดวก และรวดเร็ว กว่าที่เคย ด้วยบริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ เพื่อเดินทางไปยังสาธารณรัฐเช็ก จากทีมงาน มูฟออน วีซ่า

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าประเทศเช็ก รับทำวีซ่าประเทศเช็ก

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าสาธารณรัฐเช็ก

 1. คำร้องขอวีซ่าประเทศเช็ก ฉบับกรอกข้อมูลสมบูรณ์
 2. (วีซ่าธุรกิจ) ต้องมีหนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศสาธารณรัฐเช็ก
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นขอวีซ่าสาธารณรัฐเช็ก
 4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับมายังประเทศไทย
 5. หลักฐานทางการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. ใบจองโรงแรม และตั๋วเครื่องบิน ในประเทศเช็ก ระบุรายละเอียดทั้งไปและกลับ
 7. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป
 8. หลักฐานประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุ ระหว่าง การเดินทาง ครอบคลุมช่วงที่อยู่ในสาธารณรัฐเช็ก ขั้นต่ำ 1,500,000 บาท
 9. จดหมายรับรองการทำงาน / หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ / จดหมายรับรองจากสถาบัน (ฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ภาพประเทศเช็ก

ข้อควรรู้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศเช็ก

 • ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศเช็ก สามารถขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • ผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางราชการไทย สามารถอยู่สาธารณรัฐเช็ก ได้ 90 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ อนุมัติวีซ่า 15 วัน
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าเช็กได้เช่นกัน

เกี่ยวกับสถานทูตสาธารณรัฐเช็ก

71/6 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: +66 (0) 2 250 9223, +66 (0) 2 250 9224
Email: bangkok.consulate@mzv.gov.cz
Website: mzv.gov.cz/bangkok

ทำวีซ่าประเทศเช็กกับเราดีอย่างไร

การยื่นขอวีซ่าเช็ก มีขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารที่ซับซ้อน ที่ทำให้กังวลได้  แต่สำหรับมูฟออน วีซ่า เราให้บริการรับทำวีซ่าเช็กมาอย่างยาวนาน เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญในการ ขอวีซ่าเช็ก มากว่า 15 ปี เราจึงดูแลทุกขั้นตอนในการ ขอวีซ่าเช็ก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเช็กได้ราบรื่นที่สุด ทั้งเรื่องเอกสาร จองคิว แปลเอกสาร เราพร้อมจัดการให้อย่างเต็มความสามารถ และถ้ากำลังมองหาบริษัทดี ๆ รับทำวีซ่าเช็ก ติดต่อ Move-On Visa ได้ตลอดเวลา เรายินดีบริการอย่างความสามารถ