รับทำวีซ่าเดนมาร์ก (Denmark Visa)

บริการทำวีซ่าเดนมาร์ก ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าเดนมาร์ก ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

บริการทำวีซ่าประเทศวีซ่าเดนมาร์ก (Denmark Visa) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศเดนมาร์ก สามารถใช้บริการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก ของมูฟออน วีซ่า ได้ทุกประเภท อาทิ วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ และวีซ่าเยี่ยมญาติ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางไปเดนมาร์ก ได้อย่างหมดความกังวลเรื่องเตรียมเอกสารขอยื่นวีซ่าประเทศเดนมาร์ก พร้อมทั้งแนะนำตัวอย่างเอกสาร และกรอกคำร้องต่าง ๆ ให้ทุกฉบับ เพื่อให้ง่ายกับผูเดินทางมากที่สุด

ทำวีซ่าเดนมาร์ก กับ มูฟออน วีซ่า รับประกันความพึงพอใจ เพราะเราใส่ใจ ให้บริการรวดเร็ว และราคาประหยัด เรามีทีมงานให้คำแนะนำ ตอบข้อสงสัย ช่วยแปลเอกสาร กรอกเอกสาร และติดตามลูกค้าไปยังสถานทูต ตามกำหนดการยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ยื่นขอวีซ่า และช่วยแก้ปัญหา ได้ทันเวลา 

มูฟออน วีซ่า พร้อมเป็นผู้ช่วยจัดการขอวีซ่าเดนมาร์ก สำหรับเดินทางท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เพื่อน ประชุมสัมมนา รวมไปถึงการเรียนต่อ พร้อมการันตีคุณภาพการบริการ และความเป็นมืออาชีพของทีมงานมูฟออน วีซ่า…ต้องการทำวีซ่าเดนมาร์กติดต่อเรา

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าเดนมาร์ก รับทำวีซ่าเดนมาร์ก

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าเดนมาร์ก

 1. ผู้ขอวีซ่ากรอกใบสมัครออนไลน์ และชำระค่าวีซ่า ผ่านระบบ Visa Application Form
 2. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน (สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement)
 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และ หน้าที่มีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น อเมริกา หรือ อังกฤษก่อนหน้านี้
 5. หลักฐานยืนยันการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 
  • หนังสือรับรอง จากสถาบันการศึกษา
 6. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีอ่อน ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป
 7. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร
 8. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา
 9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน  และโรงแรม ในเดนมาร์ก และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ที่จะเดินทางเข้าในครั้งเดียวกัน
 10. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือบุคคลในประเทศเดนมาร์ก
  • กรอก Invitation Form1 สำหรับวีซ่าธุรกิจ
  • กรอก Invitation Form2 สำหรับวีซ่าเยี่ยม ญาติ เพื่อน แฟน คู่หมั้น
 11. เติมข้อมูลในแบบฟอร์มตรวจเอกสาร (Checklist) ให้ครบถ้วน
 12. ผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องมีสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน และ หนังสือยินยอม ให้เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมลงชื่อ พ่อ หรือ แม่ หรือ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ
ภาพประเทศเดนมาร์ก

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่า

 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน
 • สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย รับผิดชอบการยื่นคำร้อง ขอวีซ่าไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์ และ หมู่เกาะแฟโร ด้วย
 • ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่น วีซ่าเดนมาร์ก และต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
 • ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและดำเนินการ ประมาณ 15 วันทำการ
 • หนังสือเดินทางราชการไทย ไม่ต้องขอวีซ่า  สามารถอยู่ได้ 90 วัน
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าเดนมาร์กได้เช่นกัน

สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

10 ซอยสาทร 1 (ซอยอัตการประสิทธิ์) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
Website: thailand.um.dk

ทำวีซ่าเดนมาร์กกับเราดีอย่างไร

ทำวีซ่าเดนมาร์ก กับมูฟออน วีซ่า ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแจ้งวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์รับทำวีซ่าเดนมาร์กมาอย่างยาวนาน ทำให้ทีมงานของเราสามารถช่วยจัดการเรื่องเอกสารได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมเตรียมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลที่จำเป็นในคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์กให้ครบถ้วน และสามารถแปลเอกสารราชการ หนังสือและจดหมายประกอบการขอวีซ่าเดนมาร์ก ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และประหยัดเวลาในการเตรียมขอวีซ่าเดนมาร์กได้อีกด้วย ด้วยบริการของเราจะทำให้การเดินทางไปประเทศเดนมาร์กง่ายขึ้น และหมดกังวลเรื่องขอวีซ่าเดนมาร์ก