รับทำวีซ่าฟินแลนด์ (Finland Visa)

บริการทำวีซ่าฟินแลนด์ ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าฟินแลนด์ ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าฟินแลนด์ (Finland Visa) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ เจ้าหน้าที่ของเรารับยื่นวีซ่าฟินแลนด์ ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการยื่นวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ และวีซ่าเยี่ยมญาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางไปฟินแลนด์ ด้วยบริการที่ครบวงจรของมูฟออน วีซ่า จะทำให้ผู้เดินทางหมดความกังวลในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ ตัวอย่างเอกสาร การกรอกคำร้องต่าง ๆ มูฟออน วีซ่า ยินดีให้บริการด้วยใจ

ทำวีซ่าฟินแลนด์ กับเรา รับประกันความประทับใจ ในการบริการ ใส่ใจ รวดเร็ว และราคาประหยัด เพราะนอกจากเราจะมีทีมงานให้คำแนะนำแล้ว เรายังมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแปลเอกสาร กรอกเอกสาร และลงพื้นที่เพื่อติดตามการยื่นคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์ หากผู้ยื่นขอวีซ่า ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัยจะได้สามารถปรึกษาได้ทัน ไม่เสียเวลาเดินทางไปมา

เจ้าหน้าที่รับทำวีซ่าฟินแลน์ พร้อมเป็นผู้ช่วย ดำเนินการยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เพื่อน ประชุมสัมมนา รวมไปถึงการเรียนต่อ  พร้อมการันตีคุณภาพการบริการ และความเชี่ยวชาญของทีมงานมูฟออน วีซ่า…ต้องการทำวีซ่าฟินแลนด์ติดต่อเรา

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าฟินแลนด์ รับทำวีซ่าฟินแลนด์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำวีซ่าฟินแลนด์

 1. ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ พร้อมพิมพ์
 2. หนังสือรับรองการทำงาน
  • พนักงาน ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)  
  • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
  • นักเรียน ใช้จดหมายรับรองจาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 3. รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมแว่น ฉากหลังขาว 1 รูป ขนาด 47 มล. x 36มล.
 4. พาสปอร์ตอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หากมีเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
 5. สำเนากรมธรรม์ วงเงินอย่างน้อย 1,500,000 บาท
 6. หลักฐานจองที่พัก/โรงแรม ในประเทศฟินแลนด์
 7. ขอวีซ่าธุรกิจ จำเป็นต้องมีหนังสือเชิญฉบับจริง ที่ออกโดย บริษัทหรือ หน่วยงาน ทางกลุ่มเชงเก้น ของประเทศกลุ่มเชงเก้น พร้อมทั้งระบุรายละเอียดงาน วันที่ มีชื่อผู้เชิญ และผู้ถูกเชิญชัดเจน
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 9. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 10. เยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมี สำเนาสูติบัตรและฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ออกนอกประเทศ ออกโดยหน่วยงานราชการ เขต หรืออำเภอ
ภาพประเทศฟินแลนด์

ข้อควรรู้ในการทำวีซ่าฟินแลนด์

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าฟินแลนด์ ยื่นขอวีซ่าก่อนวันเดินทางได้อย่างน้อย 1 เดือน แต่ไม่เกิน 180 วัน
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าฟินแลนด์ จะต้องทำการจองคิวสถานทูตประเทศฟินแลนด์ ผ่านทางเว็บไซต์
 • หากยื่นกับสถานทูตโดยตรง สถานทูตฟินแลน์เปิดรับเรื่องขอวีซ่าเฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 8:30-11:30น. เท่านั้น
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูต
 • วีซ่าท่องเที่ยว ใช้เวลาดำเนินการและพิจารณา ประมาณ 15 วันทำการ
 • วีซ่าธุรกิจ ใช้เวลาดำเนินการและพิจารณา ประมาณ 5 วันทำการ
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าฟินแลนด์ได้เช่นกัน

เกี่ยวกับแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย

วันอังคาร และ วันพฤหัส เวลา 14:00-15:00 น.
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Website: finlandabroad.fi
เบอร์ 02-207-8700
Email: viisumi.ban@formin.fi

ทำวีซ่าฟินแลนด์กับเราดีอย่างไร

บริษัท รับทำวีซ่าฟินแลนด์ “มูฟออน วีซ่า” มาพร้อมกับการบริการ ยื่นวีซ่าฟินแลนด์ เพียงแจ้งจุดประสงค์ในการเดินทางกับทีมงาน เรายินดีที่จะมีส่วนช่วยให้การเดินทางไปยังประเทศฟินแลนด์ราบรื่น ด้วยบริการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์ การจัดเตรียมเอกสาร แปลเอกสาร จองคิว และแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อม ยื่นวีซ่าฟินแลนด์ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าโอกาสที่จะผ่านวีซ่าฟินแลนด์เป็นไปได้สูง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ดูแลวีซ่าฟินแลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งสำคัญ … ติดต่อ ทำวีซ่าฟินแลนด์ ที่ Move-On Visa