รับทำวีซ่ากรีซ (Greece Visa)

บริการทำวีซ่ากรีซ ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่ากรีซ ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่ากรีซ (Greece Visa) แบบครบวงจร ดูแลทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทำวีซ่าทั่วโลก สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทุกแบบ ทั้งวีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซ วีซ่าเยี่ยมเพื่อน ญาติ แฟน หรือ วีซ่านักเรียน ฯลฯ มูฟออน วีซ่า รับยื่นวีซ่ากรีซ เน้นการให้บริการแบบใกล้ชิด ช่วยเช็คเอกสาร พิมพ์คำร้อง จองวัน เวลายื่นคำร้องในระบบของสถานทูตกรีซ เพื่อลดขั้นตอน และลดความยุ่งยากให้กับผู้ยื่นวีซ่าทุกท่าน

ทำวีซ่ากรีซกับเราทีมงานมูฟออน ทำให้การเดินทางง่ายกว่าเดิม เพราะเรามีทีมงานที่คอย standby ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำตลอดการดำเนินการขอวีซ่ากรีซ  นอกจากนี้เรามีบริการพิเศษ ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลในวันนัดยื่นคำร้องที่สถานทูตฯ อีกด้วย ทำวีซ่ากรีซ สะดวก ครบ จบในที่เดียว ไม่ต้องปวดหัวเรื่องเอกสาร หรือการประสานงานใด ๆ เพียงติดต่อ มูฟออน วีซ่า จัดการให้ ทุกอย่างก็ง่าย สะดวกสบายยิ่งขึ้น

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่ากรีซ รับทำวีซ่ากรีซ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่ากรีซ

 1. รูปถ่ายหน้าตรง แบบสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 ใบ
 2. พิมพ์คำร้องขอวีซ่ากรีซ เพื่อแนบส่ง
 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 90 วัน / หน้าว่างติดกัน 2 หน้า  พร้อมสำเนา
 4. หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง ถ้าออกเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับลงประทับตรารับรอง โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  • พนักงาน เจ้าหน้าที่ ราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และ เอกสารแสดงการชำระภาษีเงินได้เรียบร้อย
  • เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ และ เอกสารแสดงการชำระภาษีเงินได้เรียบร้อย พร้อมสำเนา
  • นักเรียน ใช้หนังสือรับรองสถานะจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
 5. ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 30,000 ยูโร
 6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ / ใบจองโรงแรมในประเทศกรีซที่ระบุวันชัดเจน
 7. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง และ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา
 8. ผู้ยื่นขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรอง จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (กรณีเดินทางคนเดียว)
 9. ผู้เดินทางขอวีซ่ากรีซที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย  เอกสารเพิ่มเติม 3 ชุด ได้แก่
  • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย อย่างต่ำ 2 ปี
  • ใบอนุญาต Residence permit
  • วีซ่าแบบ Re-entry เพื่อให้กลับเข้าประเทศไทยได้ พร้อมสำเนา
 10. อื่น ๆ
  • สำหรับเด็กที่ต้องการเดินทางให้แนบสูติบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
  • ผู้เดินทางไทยที่เดินทางพร้อมคู่สมรส ให้แนบทะเบียนสมรสฉบับภาษาอังกฤษ
 11. ทำวีซ่าเยี่ยมญาติ ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก ต้องมีจดหมายเชิญตัวจริง ที่รับรอง จากสถานีตำรวจในท้องที่ พร้อมกับ สำเนาบัตร หนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงรายได้ ต่าง ๆ ของผู้เชิญส่งให้สถานทูตก่อนจองคิวยื่นคำร้อง
 12. ทำวีซ่ากรีซเพื่อไปติดต่อธุรกิจ ประชุมงาน จะต้องมีจดหมายเชิญที่ระบุชื่อผู้ถูกเชิญชัดเจน เชิญโดยบริษัท หรือหน่วยงานที่อยู่ในประเทศกรีซเท่านั้น ส่งให้สถานทูตก่อนจองคิวยื่นคำร้อง
ภาพประเทศกรีซ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่า

 • ผู้ยื่นวีซ่ากรีซที่ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-14 วันทำการ
 • หนังสือเดินทางราชการ หรือทูตไทย ต้องทำวีซ่า แต่ไม่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียม และต้องมีจดหมายนำจาก กระทรวงการต่างประเทศ
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้ากรีซได้เช่นกัน

เกี่ยวกับแผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตกรีซ ประจำประเทศไทย

เลขที่ 100/41 ชั้น 23 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
เปิดทำการ วันจันทร์-พุธ เวลา 09:30 – 12.30 น.
Tel: 02-667-0090 ถึง 92
Fax: 02-667-0093
Email: grcon.ban@mfa.gr
Website: www.mfa.gr/missionsabroad

ทำวีซ่ากรีซกับเราดีอย่างไร

ยื่นวีซ่ากรีซ แบบไม่ยุ่งยาก เพียงให้ มูฟออน วีซ่า เป็นผู้ช่วยดำเนินการทำวีซ่ากรีซ ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปประเทศกรีซ เพื่อเยี่ยมญาติ ท่องเที่ยว หรือเจรจาธุรกิจ ทีมงานเราพร้อมจัดการ ทำวีซ่ากรีซ ให้ท่านได้แบบทันใจ ไร้กังวล เพราะเราจะช่วยดูแลเรื่องความพร้อมของเอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่ากรีซให้ครบแบบมืออาชีพ เพื่อช่วยให้ท่านมีโอกาสผ่านได้วีซ่ากรีซ สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการที่ตั้งใจ Move-On Visa ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนในการช่วยเหลือให้การเดินทางของท่านราบรื่นและสัญญาว่าเราจะให้บริการทุกขั้นตอนด้วยความละเอียดและจริงใจ