รับทำวีซ่าลัตเวีย (Latvia Visa)

รับทำวีซ่าลัตเวีย (Latvia Visa) ทุกประเภท ไม่ว่าจะ วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ และวีซ่าท่องเที่ยวประเทศลัตเวีย ทุกวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ทีมงานเราพร้อมดูแล ดำเนินการเรื่องเอกสาร ให้คำแนะนำสำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และบริการกรอกคำร้องขอวีซ่าลัตเวียให้ทุกเคส เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้เดินทาง

บริการขอวีซ่าลัตเวียของเราครบวงจร ครอบคลุมวีซ่าเดินทางเข้าลัตเวียทุกประเภท ดูแลด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถช่วยเตรียมความพร้อมในการตอบคำถามและช่วยตรวจทานความถูกต้องของเอกสารยื่นขอวีซ่าลัตเวีย รวมถึงบริการแปลเอกสารราชการเราก็มีทีมงานช่วยจัดการให้ มากกว่าการให้คำแนะนำในการขอวีซ่าลัตเวีย คือ เจ้าหน้าที่จะช่วยกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าลัตเวีย จองคิวเพื่อยื่นวีซ่าลัตเวีย และเพื่อเพิ่มความมั่นใจไปอีกขั้น ด้วยบริการส่งเจ้าหน้าที่ดูแลในวันที่แสดงตัวที่สถานทูต ช่วยแนะนำการตอบคำถาม หรือตอบข้อสงสัยที่ผู้เดินทางต้องการได้อย่างทันเวลาหากท่านกำลังมองหาบริษัทรับทำวีซ่าลัตเวีย ที่ให้บริการครบ จบที่เดียว ไม่ยุ่งยาก โอกาสผ่านสูง ติดต่อเจ้าหน้าที่ มูฟออน วีซ่า ได้ตลอดเวลา ทีมงานของเราพร้อมบริการยื่นวีซ่าลัตเวียด้วยความตั้งใจและจริงใจ เพื่อให้ผู้เดินทางได้เดินทางตามแผนกำหนดการที่วางไว้

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าลัตเวีย รับทำวีซ่าลัตเวีย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าลัตเวีย

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าลัตเวีย
 2. รูปถ่ายสี ไม่สวมแว่นตา ฉากสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง และสำเนาหนังสือเดินทาง
 4. ประกันสุขภาพการเดินทาง ครอบคลุมระยะเวลาที่เดินทาง
 5. รายงานการเดินบัญชี หรือเอกสารหลักฐานการเงิน ที่ออกโดยธนาคาร
 6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พักในประเทศลัตเวีย รวมถึงแผนการเดินทาง
 7. จดหมายรับรองอาชีพ หน้าที่ทำงาน เช่น พนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจ หรือนักเรียน นักศึกษา
 8. ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุน้อยกว่า 18 ปี  ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
  • เดินทางคนเดียว: หนังสือยินยอมที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองพร้อมประทับตราโดย อำเภอ พร้อมสำเนา
  • เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง: หนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อ แม่ ประทับตราโดย อำเภอ พร้อมสำเนา
ภาพประเทศลัตเวีย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าลัตเวีย

 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าลัตเวียได้เช่นกัน

เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14, 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-118-9600

ทำวีซ่าลัตเวียกับเราดีอย่างไร

ขอวีซ่าลัตเวีย มีความยากในเรื่องของการเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และสามารถยืนยันวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศลัตเวียได้อย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่ผู้เดินทางจึงมักจะให้บริษัทรับทำวีซ่าลัตเวีย ดำเนินการให้ซึ่ง มูฟออน วีซ่า ก็มีบริการขอวีซ่าลัตเวีย ที่ดูแลมากกว่าเรื่องเอกสารยื่นขอวีซ่าลัตเวีย ยังช่วยพิมพ์คำร้องขอวีซ่าลัตเวียทั้งแบบออนไลน์และกระดาษ ประสานงานจองคิวนัดสัมภาษณ์ แสกนนิ้ว แสดงตัว และแนะนำวิธีการเตรียมตัว ตอบคำถาม ที่เป็นประโยชน์ในการทำวีซ่าลัตเวียให้ผู้เดินทาง ด้วยบริการที่กล่าวมา Move-On Visa ขออาสาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเดินทางไปประเทศลัตเวียสะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้น