รับทำวีซ่าลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein Visa)

รับทำวีซ่าวีซ่าลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein Visa) ทุกประเภท อาทิ วีซ่าท่องเที่ยวลิกเตนสไตน์ วีซ่าธุรกิจลิกเตนสไตน์ วีซ่านักเรียนลิกเตนสไตน์ หรือวีซ่าเยี่ยมญาติลิกเตนสไตน์ ให้บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการขอวีซ่าลิกเตนสไตน์

ยื่นวีซ่าลิกเตนสไตน์เป็นไปอย่างราบรื่น สะดวกและรวดเร็ว ด้วยการบริการอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมเอกสารทำวีซ่าลิกเตนสไตน์ กรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าลิกเตนสไตน์ กดนัดจองคิวยื่นเอกสารในระบบสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ เรามีทีมงานดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นขอวีซ่าลิกเตนสไตน์มากที่สุด

ต้องการเดินทางไปประเทศลิกเตนสไตน์ อย่าลืมใช้บริการทำวีซ่าลิกเตนสไตน์กับเรา สบายใจ สบายกระเป๋า ค่าบริการไม่แพง

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าลิกเตนสไตน์ รับทำวีซ่าลิกเตนสไตน์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าลิกเตนสไตน์

  1. แบบฟอร์มวีซ่าลิกเตนสไตน์ พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. Passport ตัวตริง และ สำเนาหน้าแรก อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป
  3. รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 รูป พื้นหลังสีอ่อน ขนาด 2 x 2 นิ้ว
  4. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน และ Bank Certification ที่ออกโดยธนาคาร
  5. หนังสือรับรองการทำงาน เช่น เป็นพนักงาน เป็นเจ้สชองธุรกิจ หรือเป็นนักเรียน ภาษาอังกฤษเท่านั้น
  6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และ โรงแรม
  7. แผนการเดินทาง เส้นทางท่องเที่ยว
  8. ประกันการเดินทางวงเงินขั้นต่ำ 1,500,000 บาท (30,000 ยูโร)
ภาพประเทศลิกเตนสไตน์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าลิกเตนสไตน์

  • สำหรับการขอวีซ่าลิกเตนสไตน์ สถานทูตลิกเตนสไตน์ได้มอบหมายให้สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเป็นผู้ดูแล
  • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าลิกเตนสไตน์ได้เช่นกัน

ทำวีซ่าลิกเตนสไตน์กับเราดีอย่างไร

บริการรับทำวีซ่าลิกเตนสไตน์ ด้วยใจ พร้อมมอบประสบการณ์ ทำวีซ่าลิกเตนสไตน์ ที่น่าประทับใจให้ผู้เดินทางทุกคน เพราะเจ้าหน้าที่มูฟออน วีซ่า มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนขอวีซ่าลิกเตนสไตน์ ทำให้เตรียมข้อมูลยื่นวีซ่าลิกเตนสไตน์เป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มมากับบริการแปลเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้ลูกค้าสะดวก ไม่ต้องหาที่แปลเอกสารให้เหนื่อย ดังนั้น มูฟออน วีซ่า จึงรับทำวีซ่าลิกเตนสไตน์ แบบครบวงจร กรอก ตรวจ แปล กดจอง ให้ครบ เพียงแจ้งความประสงค์ในการเดินทาง เจ้าหน้าที่จะช่วยระบุเอกสารที่ต้องเตรียม ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบวีซ่าลิกเตนสไตน์ให้ทันที และเตรียมซ้อมคำถามที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีการสัมภาษณ์ในวันยื่นคำร้องขอวีซ่าลิกเตนสไตน์ เรามีความยินดีอย่างยิ่ง หากจะได้รับความไว้วางใจให้ทำวีซ่าลิกเตนสไตน์