รับทำวีซ่าลิทัวเนีย (Lithuania Visa)

รับทำวีซ่าวีซ่าลิทัวเนีย (Lithuania Visa) วีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย วีซ่าธุรกิจลิทัวเนีย วีซ่านักเรียนลิทัวเนีย วีซ่าเยี่ยมญาติ และอื่น ๆ กับ มูฟออน วีซ่า เรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการแบบ one stop service มากกว่าให้คำปรึกษา แต่เราทำเรื่องรับยื่นขอวีซ่าลิทัวเนียให้ได้แบบง่าย ๆ สามารถเอาเวลาไปเตรียมตัวเดินทางไปประเทศลิทัวเนียได้เลย

ยื่นวีซ่าลิทัวเนีย แบบง่าย ๆ แค่ส่งรายละเอียดการเดินทาง แจ้งเป้าหมายในการเดินทาง เช่น ไปเจรจาธุรกิจที่ประเทศลิทัวเนีย ไปสัมมนา ไปเยี่ยมญาติ ไปเยี่ยมครอบครัว หรือไปท่องเที่ยว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดทำคำร้องของวีซ่าลิทัวเนียได้ถูกต้อง นอกจากจะป็นผู้ช่วยแล้ว เรายังอาสากรอกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แบบครบถ้วนถูกต้อง เพื่อจะได้ไม้ต้องเสียเวลาแก้ไข เพราะเจ้าหน้าที่ของเรา มีประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าลิทัวเนีย มากกว่า 15 ปี ทำให้ทุกท่านมีความรู้และความเข้าใจในการเตรียมตัวทำวีซ่าลิทัวเนียเป็นอย่างดี

ต้องการเดินทางไปประเทศลิทัวเนียอย่างไร้กังวล เลือกใช้บริการทำวีซ่าลิทัวเนีย กับ มูฟออน วีซ่า รับรองความประทับใจและบริการแบบมืออาชีพ ทั้งตอบคำถาม จัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าลิทัวเนีย นัดวันของคิดเข้ายืนเอกสารกับสถานทูต อีกทั้งยังคอยดูแล ประสานงานให้ตลอดการขอวีซ่าลิทัวเนียอีกด้วย

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าลิทัวเนีย รับทำวีซ่าลิทัวเนีย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าลิทัวเนีย

 1. พิมพ์แบบฟอร์มขอวีซ่าลิทัวเนีย
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา
 3. ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ
 4. ประกันการเดินทางวงเงินมากกว่า 1.5 ล้านบาท
 5. เอกสารยืนยันสถานะอาชีพ
 6. หลักฐานทางการเงิน
 7. แผนการเดินทาง ใบจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน
 8. หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ออกให้โดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษ หากเดินทางกับพ่อหรือไม่ 1 คน อีกฝ่ายต้องทำเอกสารยืนยัน หรือใครมีแค่ผู้ปกครองดูแลก็ให้คนเลี้ยงดูเป็นคนออกใบรับรองไปให้ทางอำเภอจัดการต่อ
ภาพประเทศลิทัวเนีย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าลิทัวเนีย

 • เวลาในการพิจารณาวีซ่าลิทัวเนียประมาณ 15 วันทำการ 
 • ขอวีซ่าลิทัวเนียล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าลิทัวเนียได้เช่นกัน

แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เวลาทำการแผนกวีซ่า จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08:30 – 11:30 น.

ทำวีซ่าลิทัวเนียกับเราดีอย่างไร

บริการรับทำวีซ่าลิทัวเนียของเราแตกต่าง เพราะเราดูและตั้งแต่ต้นจนจบเคส เพื่อให้ลูกค้าได้สบายใจว่าจะมีผู้ช่วยคอยประสานงานและดำเนินการเรื่องขอวีซ่าลิทัวเนียให้ ด้วยประสบการณ์ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าลิทัวเนียของเรา ทำให้เรามีความเข้าใจหลักการและข้อกำหนดในการยื่นวีซ่าแต่ละประเภทเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน วีซ่าเยี่ยมญาติ เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำให้คำปรึกษา และจัดการให้ได้ตามความต้องการของผู้เดินทางทุกคน มากไปกว่านั้นเรายังช่วยกรอกเอกสาร จองวันยื่นเอกสาร และติดตามดูให้ทุกขั้นตอน พร้อมตอบทุกคำถาม เพราะเราเข้าใจความกังวลของผู้เดินทาง เราจึงคิดบริการมาเพื่อช่วยให้การเดินทางเข้าประเทศลิทัวเนีย สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น