รับทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Visa)

บริการทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Visa) ทุกประเภท อาทิ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศลักเซมเบิร์กแบบอื่น ๆ บริการยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก โดยมูฟออน วีซ่าช่วยอำนวยความสะดวก ในการขอวีซ่าลักเซมเบิร์กได้แบบไม่ปวดหัวเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร และขั้นตอนที่วุ่นวายต่าง ๆ เพราะทีมงานให้เราให้บริการแบบครบวงจร

บริการยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก ของเราเริ่มตั้งแต่การลิสต์รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องรายการขอวีซ่า การกรอกข้อมูลในคำร้องขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงแปลเอกสาร จองคิวยื่นคำร้องขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก พร้อมบริการทีมงานดูแลแบบ on-site ที่สถานทูตฯ อีกด้วย เพื่อให้ผู้ยื่นขอวีซ่ามั่นใจว่า ทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนในการดำเนินการทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก เราตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบ ทำด้วยความชำนาญและมีประสบการณ์ยาวนาน

ทีมงานมืออาชีพยื่นทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก จะช่วยลดปัญหาด้านกรอกเอกสาร และเตรียมเอกสาร นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอน ความยุ่งยากต่าง ๆ ให้หมดไป เพื่อให้ผู้ยื่นขอวีซ่าได้เดินทางไปยังประเทศลักเซมเบิร์กตามกำหนดการ ตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ คิดจะทำวีซ่าลักเซมเบิร์กคิดถึงเรา ทางเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริการด้วยความตั้งใจและสุดความสามารถ

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก รับทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก

 1. รูปถ่ายสี ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. พื้นหลังมีสีขาว 1 รูป
 2. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 90 วัน และ หนังสือ เดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี)
 3. คำร้องขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก ข้อมูลครบถ้วน
 4. หลักฐานรับรองสถานะ หรืออาชีพ เช่น หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ /หนังสือจดทะเบียนธุรกิจที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นชัดเจน / จดหมายรับรองการเป็นนักเรียนจาก สถาบันการศึกษา (เป็นฉบับภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการจองที่พักในลักเซมเบิร์ก และตั๋วเครื่องบิน ที่ระบุชื่อ และวันจองชัดเจน
 6. กรมธรรม์การเดินทาง ที่คุ้มครองในช่วงระยะเวลาเดินทางและพักอยู่ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก มูลค่า 1,500,000 บาท
 7. อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องแนบสูติบัตรและสำเนา พร้อมกับหนังสือยินยอมให้เดินทางที่ออกโดยอำเภอ (เดินทางคนเดียว)
 8. จดหมายเชิญจากหน่วยงาน บริษัทในประเทศลักเซมเบิร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 9. หลักฐานการเดินบัญชีย้อนหลัง 180 วัน
ภาพประเทศลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้ในการยื่นขอทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก สามารถขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ไม่น้อยกว่า 15 วัน
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าลักเซมเบิร์กจะต้องสแกนลายนิ้วมือ
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการ สามารถอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ 90 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
 • ระยะเวลาดำเนินการและพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าลักเซมเบิร์กได้เช่นกัน

เกี่ยวกับแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย

ชั้น17 อาคารคิวเฮาส์ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
Email: bangkok.amb@mae.etat.lu
Website: bangkok.mae.lu
เวลาทำการแผนกวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-12.00 น. และ 13:00-16:00 น.
Tel: 02-677-7360, 02-677-7364

ทำวีซ่าลักเซมเบิร์กกับเราดีอย่างไร

รับทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก ทุกรูปแบบ วีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก วีซ่านักศึกษา วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่าธุรกิจ มูฟออน วีซ่า ขออาสาช่วยจัดการให้ราบรื่น ทันใจ ในราคาประหยัด เพราะคุณจะไม่ต้องวุ่นวายกับการกรอกเอกสาร ขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก แปลเอกสารแนบ และการเตรียมตัวให้พร้อม เมื่อวันนัดยืนยันตัวตนมาถึง ด้วยบริการที่ครบวงจรของเรา บวกกับความชำนาญของทีมงาน จะทำให้การขอวีซ่าลักเซมเบิร์กเป็นไปด้วยดี และราบรื่น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ ทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก ให้สามารถผ่านแต่ละขั้นตอนไปได้อย่างสบาย และไม่ต้องเสียเงิน เสียเวลายื่นเรื่องหลายครั้ง …ปรึกษาทีมงาน รับทำวีซ่าลักเซมเบิร์ก มืออาชีพ ทักมาสอบถามได้ที่ LINE ID :  @moveonvisa