รับทำวีซ่ามอลตา (Malta Visa)

รับทำวีซ่ามอลตา (Malta Visa) ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักศึกษา วีซ่าธุรกิจต่าง ๆ ที่ทำให้คุณเดินทางไปประเทศมอลตาได้สะดวกยิ่งขึ้น เพียงให้มูฟออน วีซ่า ช่วยดำเนินการให้ ด้วยบริการแบบ one stop service ช่วยกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ามอลตา พร้อมเช็คความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอวีซ่ามอลตา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังช่วยจองวันยื่นเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการยื่นเอกสารขอวีซ่ามอลตา ด้วยความเชี่ยนชาญและประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทำให้ท่านมั่นใจในมาตรฐานการบริการของเราได้ รับรองว่าบริการของ Move on Visa จะทำให้การทำให้การเดินทางไปมอลตา และการขอวีซ่าของคุณ สบาย และง่ายกว่าที่เคย

มูฟออน วีซ่า พร้อมให้บริการรับทำวีซ่ามอลตา ค่าดำเนินการไม่แพง เมื่อเทียบกับความสะดวกรวดเร็ว ที่ได้รับจากการทำวีซ่ามอลตา…เพราะคุณจะไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปยื่นเอกสารเอง … มูฟออน วีซ่า พร้อมจัดการให้ โทรเลย 099-2136150

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่ามอลตา รับทำวีซ่ามอลตา

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่ามอลตา

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ามอลตา
 2. รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เห็นใบหน้าชัดเจน และใส่ชุดสุภาพ
 3. หนังสือเดินทางเล่มจริง มีอายุเหลือมากกว่า 3 เดือน และมีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนาหน้าแรก
 4. ประกันการเดินทางต้องครอบคลุมการรักษา มูลค่าไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร
 5. แผนการเดินทาง ระบุเส้นทางหรือรายละเอียดในการเดินทางไปยังมอลตา
 6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก
 7. หนังสือแนะนำตัว (Cover Letter) อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับตนเอง จุดประสงค์ในการเดินทาง
  • วีซ่าเพื่อทำงาน: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุเงินเดือนประจำตำแหน่ง และได้รับการรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ตนสังกัดทำงานอยู่ พร้อมแสดงรายการเดินบัญชีการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
  • เจ้าของธุรกิจ : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ พร้อมแสดงรายการเดินบัญชีการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
  • วีซ่านักเรียน : จดหมายตอบรับการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา พร้อมหลักฐานที่พักอาศัย และช่องทางการติดต่อระหว่างอาศัยอยู่ในมอลตา

*** ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 15-30 วันทำการ โดยเมื่อทางสถานทูตฯ แจ้งผลเรียบร้อยแล้ว สามารถมารับเล่มหนังสือเดินทางคืนได้เลย

ภาพประเทศมอลตา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่ามอลตา

 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้ามอลตาได้เช่นกัน

ทำวีซ่ามอลตากับเราดีอย่างไร

ขอวีซ่ามอลตา ง่าย ๆ แค่แจ้ง มูฟออน วีซ่า ไม่ขั้นตอนจะยุ่งยากแค่ไหน เรามีทีมงานช่วยจัดการให้ เพราะเรามีประสบการณ์ และความชำนาญในการยื่นวีซ่ามอลตามากกว่า 15 ปี  ให้คำปรึกษาและตอบคำถามได้อย่างครบถ้วน รวมไปถึงช่วยกรอกคำร้องขอวีซ่ามอลตา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง แปลเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ให้พร้อมที่สุดสำหรับการยื่นวีซ่ามอลตา นอกจากนี้เรายังช่วยจองคิวยื่นเอกสารผ่านระบบให้ด้วย บริการครบ จบในที่เดียว … ทำวีซ่ามอลตา ต้อง มูฟออน วีซ่า เท่านั้น