รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ (New zealand Visa)

บริการทำวีซ่านิวซีแลนด์ ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ (New zealand Visa) สะดวก สบายแค่ติดต่อ มูฟออน วีซ่า เรารับทำวีซ่านิวซีแลนด์ทุกแบบ ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์เพื่อวัตถุประสงค์ใด จะท่องเที่ยว เรียนต่อ ติดต่อดูงาน หรือเยี่ยมญาติ เราพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึษาตลอดขั้นตอนการยื่นขอนิวซีแลนด์

ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน เราสามารถให้บริการแบบ one stop service เริ่มตั้งแต่กรอกข้อมูลลงในคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ หรืออฟไลน์ นอกจากนี้ทีมงานจะช่วยเช็คเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการนัดยื่นคำร้องที่สถานทูตนิวซีแลนด์ ท่านจึงมั่นใจในมาตรฐานการบริการที่ครบวงจรของเราได้ รับรองว่าบริการของ Move on Visa จะทำให้การทำวีซ่านิวซีแลนด์ สบาย และง่ายกว่าที่เคย 

ทีมงานของเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ค่าดำเนินการไม่แพง เมื่อเทียบกับความสะดวก สบายและรวดเร็ว ในการ ทำวีซ่านิวซีแลนด์ … ถ้าคุณกำลังจะเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ ให้เราจัดการเรื่อง ทำวีซ่านิวซีแลนด์ ให้คุณ โทรเลย 099-2136150

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่านิวซีแลนด์ รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่านิวซีแลนด์

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่านิวซีแลนด์ แบ่งตามประเภทของวีซ่า เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมญาติ ฯลฯ  พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ประเภทสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
 3. หลักฐานการทำงาน อาทิ จดหมายรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
 4. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสืออนุญาตให้เดินทาง พร้อมด้วยสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 6. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือสำหรับใช้งาน มากกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา 1 ชุด
 7. เอกสารที่สามรถใช้ยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักหรือ ในประเทศนิวซีแลนด์
 8. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
ภาพประเทศนิวซีแลนด์

ข้อควรรู้ก่อนยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

 • เอกสารทุกฉบับที่ใช้ขอวีซ่านิวซีแลนด์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากมีการแปลเอกสารต้องระบุชื่อผู้แปล พร้อมเบอร์โทร/อีเมล/ที่อยู่ ในเอกสารให้ชัดเจน
 • กรณียื่นพร้อมกันทั้งครอบครัว กรอกแบบฟอร์มเพียง 1 ชุด เท่านั้น
 • หากการเดินทางพำนักในประเทศนิวซีแลนด์ มากกว่า 6 เดือน ต้องได้รับรองการตรวจสุขภาพ จากหน่วยงานที่สถานทูตรับรอง
 • ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อมเพื่อประกอบการยื่นทำวีซ่านิวซีแลนด์

เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

ชั้น 14 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-654-3444
Email: nzisbangkok@dol.govt.nz
Website: www.mfat.govt.nz

ทำวีซ่านิวซีแลนด์กับเราดีอย่างไร

ถ้าคุณกำลังกังวล เรื่องการขอวีซ่านิวซีแลนด์ ที่มีขั้นตอนซับซ้อน ให้มูฟออน วีซ่า ช่วยจัดการให้ง่ายกว่า เพราะทีมงานของเรามีความชำนาญในการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์อย่างมาก เจ้าหน้าที่ของเราจะคอยให้ความช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำวีซ่านิวซีแลนด์ ตลอดจนจัดการกรอกคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบให้ครบถ้วน จัดการจองคิว หรือยื่นเอกสารผ่านระบบ เราคิดบริการมาเพื่อคุณจะได้เดินทางไปนิวซีแลนด์ เพื่อเยี่ยมญาติ เรียนต่อ หรือท่องเที่ยว ได้สะดวกรวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น