รับทำวีซ่าโปแลนด์ (Poland Visa)

บริการทำวีซ่าโปแลนด์ ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าโปแลนด์ ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าโปรแลนด์ ( Poland Visa) วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ เพื่อน หรือแฟน ทุกประเภท มูฟออน วีซ่า พร้อมให้บริการแบบครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์กว่า 15 ปี การยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศโปแลนด์

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของทีมงานในการรับทำวีซ่าโปแลนด์มามากกว่า 15 ปี เรามีความมั่นใจว่าเราจะช่วยให้การทำวีซ่าโปแลนด์สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดความยุ่งยากและปวดหัวในการเตรียมเอกสาร เพราะทีมงานของเราช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยจองคิวนัดหมายล่วงหน้าสำหรับการยื่นคำร้องและเอกสารขอวีซ่าโปแลนด์ พร้อมกับเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ยื่นขอวีซ่าด้วยบริการติดตามให้คำแนะนำในวันยื่นเอกสาร เพื่อให้ทุกขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าโปแลนด์ราบรื่นและสะดวก รวดเร็วมากที่สุด

การขอวีซ่าโปแลนด์ จัดการได้ง่ายๆ ด้วยบริการจากมูฟออน วีซ่า ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยว ประชุมสัมมนาธุรกิจ หรือไปเยี่ยมญาติ ทีมงานของเรา พร้อมบริการทุกขั้นตอนด้วยใจ ต้องการเดินทางไปประเทศโปแลนด์นึกถึงมูฟออน วีซ่า

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าโปแลนด์ รับทำวีซ่าโปแลนด์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าโปแลนด์

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกแล้ว พิมพ์ออกมาเป็นเอกสารพร้อมส่งให้สถานทูตโปแลนด์
 2. หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันออกจากโปแลนด์ พร้อมสำเนา
 3. Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน  ที่ออกโดยธนาคารเท่านั้น
 4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับประเทศโปแลนด์ เอกสารยืนยันการจองที่พัก พร้อมแผนการเดินทางในประเทศโปแลนด์
 5. รูปถ่ายสี หน้าตรง พื้นหลังขาว ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. ประกันสุขภาพเดินทาง อุบัติเหตุ มูลค่าอย่างต่ำ 1,500,000 บาท
 8. เฉพาะวีซ่าธุรกิจ ต้องแนบจดหมายเชิญฉบับจริง จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศโปแลนด์ พร้อมส่งสำเนาไปที่สถานทูตทางอีเมล์ด้วย
 9. หลักฐาน การทำงาน : จดหมายรับรองการทำงาน แจ้งชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงานหรือ หนังสือ จดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
 10. เพิ่มเติมเอกสารสำหรับไปเยี่ยมและพำนักกับ ญาติ ครอบครัว เพื่อน หรือแฟน  
  • จดหมายเชิญระบุความสัมพันธ์กับผู้ถูกเชิญ ช่วงเวลาที่พำนักอยู่ในโปแลนด์ ส่งสำเนาตรงไปที่สถานทูตโปแลนด์ ประจำประเทศไทย (ตัวจริง ส่งให้ผู้ถูกเชิญ)
  • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
ภาพประเทศโปแลนด์

ข้อควรรู้ก่อนทำวีซ่าโปแลนด์

 • แผนกวีซ่าสถานทูตโปแลนด์ เปิดทำการเฉพาะ วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น. เท่านั้น
 • สถานทูตให้ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการอนุมัติวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าโปแลนด์ ควรเข้าจองคิวในระบบก่อนวันเดินทางประมาณ 3 เดือน เนื่องจากสถานทูตเปิดวันทำการจำกัด
 • ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง และจองวันยื่นวีซ่า ผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนกรอก แบบฟอร์ม
 • เอกสารทุกอย่างทีาใช้ในการขอวีซ่าโปแลนด์ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าโปแลนด์ได้เช่นกัน

เกี่ยวกับแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย

ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-079-7300
Email: consulate.bangkok@msz.gov.pl
Website: www.gov.pl/web/thailand

ทำวีซ่าโปแลนด์กับเราดีอย่างไร

มูฟออน วีซ่า รับทำวีซ่าโปแลนด์ แบบครบวงจรให้บริการตั้งแต่เตรียมเอกสาร แปลหนังสือ เช็กความถูกต้อง นัดคิวยื่น จนถึงการพิจารณา ทีมงานจะช่วยติดตามผล ยื่นวีซ่าโปแลนด์ เพื่อให้การเดินทางไปโปแลนด์ไม่สะดุด เพราะทีมงานของเรามีความสามารถ และประสบการณ์สูงในการดำเนินการ ทำวีซ่าโปแลนด์ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ท่านจะมีโอกาสสูงที่จะผ่านวีซ่าโปแลนด์ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความยินดี และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยคอยแนะนำ ตอบข้อสงสัย ให้ท่านได้สบายใจ …ทำวีซ่าโปแลนด์  กับ Move-On Visa เราบริการด้วยใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด ในราคาย่อมเยา