รับทำวีซ่าโปรตุเกส (Portugal Visa)

บริการทำวีซ่าโปรตุเกส ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าโปรตุเกส ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าโปรตุเกส (Portugal Visa) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศโปรตุเกสมามากกว่า 15 ปี สามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่าโปรตุเกสได้ทุกประเภท ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นขอ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโปรตุเกส ทีมงานมูฟออน วีซ่า สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว ตามขั้นตอนที่ถูกต้องของสถานทูตโปรตุเกส

ทีมงานบริการรับทำวีซ่าโปรตุเกส สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำได้ ทุกขั้นตอน พร้อมอำนวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มทุกฉบับที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส แปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเพื่อให้การยื่นเอกสารขอวีซ่ากับสถานทูตโปรตุเกสราบรื่นที่สุด เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ยื่นขอวีซ่าโปรตุเกสทุกท่าน ด้วยบริการจองคิวยื่นเอกสารและเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดในวันที่เข้ายื่นเอกสารที่สถานทูตฯ ด้วยบริการที่ครบวงจรของทีมงาน มูฟออน วีซ่า จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประเทศโปรตุเกสได้อย่างราบรื่น

ถ้าคุณกำลังมองหาบริการทำวีซ่าโปรตุเกส ที่ครบวงจร บริการรวดเร็ว เรียบร้อยแบบมืออาชีพ ให้ทีมงานของเราดูแล รับทำวีซ่าโปรตุเกส ทำด่วนได้ ไว้ใจเรา Move-On Visa

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าโปรตุเกส รับทำวีซ่าโปรตุเกส

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าโปรตุเกส

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่าโปรตุเกส พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งานเหลือ 9 เดือนนับจากวันที่ ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มี ตราประทับวีซ่า 
 3. รูปถ่ายสี จำเป็นต้องต้องเห็น หูและคิ้วด้วยชัดเจน พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และ คอนแทคเลนส์ทุกประเภท
 4. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับประเทศโปรตุเกส และ เอกสารการจองที่พัก/โรงแรม สำหรับประกอบการขอวีซ่าโปรตุเกส
 5. ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุในการเดินทาง มูลค่าประกัน มากกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน รายการเดินบัญชี (Bank statement) ตัวจริงพร้อมสำเนา
 7. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา
  • เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
  • ลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน พร้อมวัตถุประสงค์ ในการเดินทาง
  • นักเรียน หรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา ที่ออกโดยสถานศึกษา
 8. แผนการเดินทาง รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว หรือ เอกสารยืนยันการจองทัวร์ ในประเทศโปรตุเกส
 9. กรณีต้องการยื่นขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องมีหนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในโปรตุเกส
 10. กรณีไปพักที่บ้านเพื่อน ญาติ หรือแฟนในโปรตุเกส ต้องมีเอกสารเหล่านี้
  • ต้องกรอกแบบฟอร์ม “Termo de responsabilidade” ให้ครบถ้วน โดยผู้เชิญจะต้องใส่ข้อมูลถึงการดูแลเรื่องที่พัก การออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับผู้ถูกเชิญ พร้อมลงนามรับรอง จากทนายความในโปรตุเกส
  • ผู้เชิญที่อาศัยอยู่ในโปรตุเกส จะต้องสำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน หรือ ใบถิ่นที่อยู่ ให้กับผู้ยื่นขอวีซ่าด้วย
  • เอกสารหลักฐานการทำงานและ การมีรายได้ และรายการเดินบัญชี หรือหลักฐานการเงินของผู้เชิญ
  • เอกสาร หรือหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่าได้
ภาพประเทศโปรตุเกส

ข้อควรรู้ในการขอวีซ่าประเทศโปรตุเกส

 • เอกสารทุกฉบับที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ต้องแนบฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือโปรตุเกสไปพร้อมกัน
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า เคยสแกนนิ้วเพื่อยื่นวีซ่าโปรตุเกส หรือวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้ว สามารถให้ผู้อื่นยื่นแทนได้
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า เคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นวีซ่าโปรตุเกส หรือวีซ่าเชงเก้นมาแล้ว และ ได้ระบุ “VIS” แล้ว ไม่ต้องสแกนนิ้วใหม่
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า เคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นวีซ่าโปรตุเกส หรือวีซ่าเชงเก้นมาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น จะต้องสแกนลายนิ้วมือใหม่
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นวีซ่าโปรตุเกส หรือวีซ่าเชงเก้นมา จำเป็นต้องมาแสดงตน และสแกนนิ้วที่สถานทูตด้วยตนเอง
 • เด็กที่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองทุกครั้ง
 • ระยะเวลาดำเนินการและอนุมัติวีซ่าโปรตุเกส ประมาณ 15 วันทำการ
 • ทางสถานทูตโปรตุเกส อาจจะมีการติดต่อเพื่อเรียกไปสัมภาษณ์ได้ทุกกรณี
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าโปรตุเกสได้เช่นกัน

เกี่ยวกับแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต โปรตุเกส ประจำประเทศไทย

26 ซ.กัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
แผนกวีซ่า โทร 02-234-0372, 02-234-2123 (เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษ)
Email: sconsular.bangkok@mne.pt
Website: embaixadaportugal.mne.gov.pt

ทำวีซ่าโปรตุเกสกับเราดีอย่างไร

ทำวีซ่าโปรตุเกส กับ Move-On Visa หมดห่วงเรื่องเอกสารและการจองคิวทำวีซ่าโปรตุเกส เพราะเรามีทีมงานมืออาชีพคอยประสานงาน ตรวจสอบให้ผู้ขอวีซ่าโปรตุเกสทุกขั้นตอน ไม่ต้องกังวลว่าจะมีเอกสารผิดพลาด หรือขาดหายไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากผู้ขอวีซ่าโปรตุเกสไม่มีความเข้าใจมากพอ เราจึงรับวีซ่าโปรตุเกสแบบครบวงจร ช่วยตอบคำถาม เตรียมเอกสาร กรอกเอกสาร และจองวันแสดงตัวให้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าโปรตุเกสได้ มากกว่าการบริการที่มีคุณภาพ เรายังดูแลเรื่องความพร้อมเมื่อต้องเข้าสัมภาษณ์หรือตอบคำถามกับสถานทูต เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอวีซ่าโปรตุเกสได้สำเร็จ มูฟออน วีซ่า รับทำวีซ่าโปรตุเกสแบบฉับไว ปรึกษาได้ทุกเวลา เพิ่มเพื่อน LINE : @moveonvisa ทุกการเดินทางของคุณเราพร้อมจัดการให้ราบรื่น