รับทำวีซ่าสวีเดน (Sweden Visa)

บริการทำวีซ่าสวีเดน ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าสวีเดน ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าสวีเดน (Sweden Visa) แบบครบวงจร รับยื่นวีซ่าสวีเดนทุกประเภท บริการด้วยความตั้งใจจากประสบการณ์จริง บริการขอวีซ่าสวีเดนของเราครอบคลุม วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมญาติ และวีซ่าอื่น ๆ ทุกประเภท เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ให้บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่ามากกว่า 15 ปี

ด้วยประสบการณ์ที่เรามี ทีมงาน มูฟออน วีซ่าของเราสามารถช่วยให้การขอวีซ่าสวีเดน ง่ายกว่าที่เคย เพราะทีมงานของเราจะช่วยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง กรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าสวีเดน และอำนวยความสะดวกอีกขั้น ด้วยการจองคิวยื่นเอกสารกับสถานทูตและเดินทางไปให้คำแนะนำและช่วยเหลือในวันยื่นเอกสารด้วย

หากท่านกำลังต้องการเดินทางไปประเทศสวีเดน และไม่อยากกังวลกับการทำเอกสารยื่นขอวีซ่าสวีเดน มูฟออน วีซ่า สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือวีซ่าประเภทอื่น ๆ ทีมงานของเราพร้อมดูแลทุกท่าน ในทุกการเดินทาง

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าสวีเดน รับทำวีซ่าสวีเดน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าสวีเดน

*** วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ผู้เดินทางต้องยื่นเอกสาร ขอวีซ่าด้วยตนเอง

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสวีเดน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน โดยนับจากวันเดินทางกลับจากสวีเดน พร้อมกับสำเนา หน้าแรก รวมถึง หน้าที่มีการต่ออายุ หรือแก้ไข ชื่อ/นามสกุล และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า
 3. รูปถ่ายสี พื้นหลัง ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 ใบ
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. หลักฐานการทำงาน
  • วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน : จดหมายรับรองการทำงาน รายละเอียด ชื่อ ตำแหน่งวันลา หยุดงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • วีซ่าธุรกิจสวีเดน : หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทที่ระบุชื่อของผู้ยื่นขอวีซ่า
  • วีซ่านักเรียน : จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) รับรองสถานการณ์เป็นนักศึกษา ออกโดยสถาบันการศึกษาเท่านั้น
 6. หลักฐานการเงิน รายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ออกโดยธนาคารเท่านั้น
 7. ใบจอง หรือเอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน
 8. กรมธรรม์ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุมูลค่ามากกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 9. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องแนบเอกสารต่อไปนี้
  • แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง พร้อมสูติบัตร
  • หนังสือยินยอม จากบิดาและมารดา รับรองโดยอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา
  • หนังสือยินยอม จากบิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว รับรองโดย อำเภอ ฉบับจริง และสำเนา
  • หนังสือรับรอง การมีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ฉบับจริงและสำเนา
 10. ยื่นของวีซ่าสวีเดนแบบธุรกิจจะต้องแนบหนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงาน ในประเทศสวีเดน
ภาพประเทศสวีเดน

ข้อควรรู้ก่อนยื่นขอวีซ่าสวีเดน

 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าสวีเดนได้เช่นกัน

เกี่ยวกับแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส 1 เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท กทม. 10110
Tel: 02-263-7211 (จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08:00-15:00 น.)
Email: visa.bangkok@gov.se
Website: www.swedenabroad.com/bangkok

ทำวีซ่าสวีเดนกับเราดีอย่างไร

บริษัท มูฟออน วีซ่า รับทำวีซ่าสวีเดน ดูแลละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเดินทางไปประเทศสวีเดน ขอวีซ่าสวีเดน มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการเดินทางของแต่ละคน ซึ่งผู้เดินทางต้องเลือกคำร้องให้ตรงกับประเภทของวีซ่าสวีเดน ซึ่งมีทั้งวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน วีซ่าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งถ้าดำเนินการเอง อาจจะทำเอกสารไม่ครบถ้วนหรือใช้เวลานานในการดำเนินการ…ทางบริษัทของเราจึงมีบริการ รับทำวีซ่าสวีเดน ที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ ตอบคำถาม ชี้แนะการเตรียมตัวต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการขอวีซ่าสวีเดน แค่มี Move-On Visa จัดการให้ การเดินทางของคุณก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิม